Žena nechtěla slyšet, že její dcera nechce chodit do školy. Naštěstí v pravý čas zasáhl neznámý psycholog.

Spolužák strčil Yanu do zad a ona padla na kolena. “Jsi dcera služebníka. Nechovej se, jako bys nám byla rovna. Yana jen stěží zadržovala slzy. Stále si pamatovala den, kdy její matka dostala práci kuchařky v jejich škole.

Yana se do nové společnosti nemohla zařadit. Hlavní vinu na tom nesl odvážný ředitel, který umožnil dětem zaměstnanců studovat na elitní škole zdarma. Bohaté a odvážné děti se nestyděly vyjadřovat: od začátku dávaly najevo, že se nehodlají stýkat s nižšími vrstvami společnosti.

Yanina maminka nechtěla nic slyšet: “S takovým diplomem tě přijmou na jakoukoli univerzitu. Když nebudeš mít žádné kamarády, nedostaneš se tam. Budeš trávit víc času studiem. – “Na předchozí škole jsem měla samé jedničky, měla jsem tolik vysvědčení. A tady jsem měla jen trojky a čtyřky. Vzpamatuj se! Bylo to zbytečné.

Výsměch byl čím dál ostřejší a zaměstnanci školy dělali, že si toho nevšimli. Poslední kapkou do Janina poháru plného trní byl rozbitý chytrý telefon, na který si šetřila celé léto. Toho dne dívka odešla ze školy a vydala se na procházku do města. Dlouho se dívala na vlny šplouchající na břehu. Najednou někdo chytil Yanu za ruku a prudce ji k sobě přitáhl. “Zbláznila ses?” vykřikl neznámý.

– Co jsi chtěl udělat? – Nech mě jít, nebo zavolám pomoc. -Ne. Pojďme k tvým rodičům. Kde bydlíš? Na tom nezáleží. Máma je stejně v práci. A táta? Já nemám tátu. Pojďme k mámě. -Ne, nechci ji vidět! Je to všechno její vina.

-Dej mi číslo na mámu a já ji požádám, aby přišla. -Jdi, ale neříkej, že jsem tě nevaroval. -Jdeme do kavárny. Počkáme tam na ni. Asi o 40 minut později vletěla do kavárny rozzuřená žena. Rozhlížela se kolem sebe se strachem v očích. Její manžel na ni zavolal: – Já jsem Pavlo. -Nino, ano, moje dcera byla v pořádku. Díky bohu – Vím, že se vám pletu do řemesla.

Ale ze své práce vím, že za to nemůžete. – A co děláte vy?” – zeptala se Nina. – Jsem soudní znalec. Přijměte opatření. Nebo to bude ještě horší. Vaše chování málem přivedlo Yanu do nemocnice. Myslíš, že tam potřebuje všechny ty diplomy? Převeďte Yanu do její staré školy a zajistěte, aby chodila k psychologovi.

Pavlo odešel a nechal matku s dcerou o samotě. Mluvili spolu o všem: Yana mu vyprávěla o všem, co se jí v posledních měsících stalo. Žena se cítila zahanbená. Všechno skončilo dobře: Yana se vrátila do své staré školy, začala mít jedničky, a dokonce vyhrávala soutěže. Co se týče Niny, začala se o život své dcery zajímat víc.

Beaucoup de gens partagent leurs histoires avec nous pour savoir ce que les autres en pensent. Si vous avez une opinion ou une suggestion concernant cette histoire, veuillez l'écrire dans les commentaires Facebook.

Related Posts