Mladý muž dostal práci ve vlastní kavárně jako stážista. Zákazníci se mu smáli – a jen servírka se mu rozhodla pomoci.

Velmi neobvyklý experiment provedl majitel vlastní kavárny. Rozhodl se lépe poznat svůj tým tím, že se seznámil s personálem. Vybral si správné oblečení a začal s pozicí stážisty. Podle jeho plánu hrál majitel roli neschopného zaměstnance, který nezvládal své povinnosti a neustále si na všechno kolem sebe stěžoval.

Tým reagoval na práci nováčka posměšky a jízlivými vtipy. Jedinou výjimkou byla jedna servírka, která zaměstnanci pomohla projít zkušební dobou. Majitelem podniku byl John Deere, který o svém nápadu nikomu neřekl a obratně se maskoval pod druhořadým oblečením. Jako postarší muž s plnovousem obratně vytvářel image muže, který toho v životě hodně prožil. Přitom se “milionářský praktikant” nechtěl práci učit.

Házel talíři, tácy s objednávkami mu vyklouzly z rukou. Všechny tyto neúspěchy se staly za škodolibé radosti celého týmu. Mimochodem, tým už začal uzavírat sázky, jak brzy bude poražený propuštěn. Jen jedna osoba, servírka Daira, se chovala jinak. Trpělivě Johnovi pomáhala tím, že mu dávala pokyny.

Stážista občas předstíral, že se mu nedaří, ale nikdy mu nic nevyčítala, nezvyšovala na něj hlas ani se mu neposmívala před ostatními zaměstnanci. Jednoho dne, na konci pracovního dne, si John a Daira udělali přestávku. Dali se do řeči a Daira řekla, že má velkou touhu získat vyšší vzdělání. Kvůli finančním potížím to však zatím nebylo možné. Proto chodila do práce, aby dosáhla svého vytouženého cíle, našetřila potřebnou částku peněz a nastoupila na univerzitu.

Druhý den v práci se vše změnilo. Ocitla se v kavárně a uviděla Johna. Tentokrát to nebyl ošuntělý nováček, ale reprezentativní a slušný muž. Za překvapených výkřiků personálu jí prozradil tajemství. Pak se ukázalo, že je majitelem všech podniků v jeho síti.

Dívka se posadila vedle něj a on jí stručně vysvětlil, že se rozhodl tímto způsobem lépe poznat svůj tým. Toho bylo možné dosáhnout jedině tak, že se přestrojil za nováčka bez zkušeností. John dívce poděkoval za její pomoc a přístup k jeho práci. Povýšil ji na vyšší pozici a také jí přidělil finanční prostředky na studium v institutu.

Beaucoup de gens partagent leurs histoires avec nous pour savoir ce que les autres en pensent. Si vous avez une opinion ou une suggestion concernant cette histoire, veuillez l'écrire dans les commentaires Facebook.

Related Posts