Glib opět ponížil svou ženu a šel se dívat na televizi. Tentokrát se však Nina rozhodla, že jeho drzost nebude tolerovat.

Nina uklízela dům, když se Glib vrátil domů. Šel do kuchyně. – Co jsi tu vylil? Podívej, jak je podlaha špinavá,” vykřikl najednou. “Právě jsem ji umyla,” odpověděla jeho žena. “Jo, to vidím, jak jsi to udělala,” zabručel manžel. Gleb si s úšklebkem naložil na talíř řízky a šel k televizi. “Už to nevydržím!” řekla najednou Nina a začala si balit tašku.

Gleb se překvapeně podíval na svou ženu a nechápal, co se děje. Když se brzy ráno probudil, aby šel do práce, nemohl Glib svou ženu najít a požádat ji, aby mu udělala sendviče do práce. Naposledy se podíval do dětského pokoje, kde Nina ležela rozcuchaná na podlaze vedle postýlky, celá rozcuchaná, a když ji probudily Glibovy kroky, snažila se pomalu a potichu vstát z podlahy, aby nevzbudila syna, který sotva usnul poté, co ho matka budila každé tři minuty.

Glib se podíval na svou ženu a začal se tiše smát, protože vypadala opravdu legračně. “Udělej mi sendvič, protože jdu pozdě,” řekl své ženě a upravil si modrou kravatu. “Mohla bys aspoň říct dobré ráno. Už mě to tvoje chování unavuje. Nehlídáš syna, nemáš mě ráda, nemůžeš mě aspoň někdy nechat vyspat?”

“Chodím domů z práce unavený, takže nejsem v pozici, abych se s tebou nebo s dítětem zahazoval,” odpověděl hrubě. V důsledku toho šel Glib toho dne do práce bez jídla. Nina se mezitím celý den starala o dítě – krmila ho a dělala všechno pro to, aby neplakalo. “Vypadám přinejmenším na padesát let,” řekla Nina při pohledu do zrcadla v koupelně a právě si chtěla umýt vlasy, když dítě začalo znovu plakat.

Nina nechala na podlaze kapky vody a pěny a šla dítě uklidnit,V tu chvíli se už Glib vrátil z práce. – Co budeme mít dnes k večeři… Ninu! Proč je mokrá podlaha? A moje ponožky jsou teď jako mokré hadry,” křičel z plných plic. Sundal si ponožky a hodil je směrem k dětskému pokoji, kde se polospící Nina snažila uklidnit dítě, které nepřestávalo plakat.

V důsledku toho snědl Glib knedlíky a šel se vykoupat, zatímco Nina, která nemohla snést, jak se k ní chová, stála uprostřed místnosti a hlasitě říkala, že už svého manžela nehodlá dál tolerovat. Pozdě odpoledne si před zraky překvapeného Hliba sbalila své věci a věci dítěte do kufru a hodlala se s matkou a dítětem přestěhovat.

Najednou Nina padla na postel a zavřela oči. Hlib zavolal záchranku. Teprve poté, co se v nemocnici postaral o svou ženu, která pak únavou omdlela, si Hlib uvědomil, jak moc si jí nevážil, zatímco jeho syn přiváděl babičku z otcovy strany k šílenství.

Beaucoup de gens partagent leurs histoires avec nous pour savoir ce que les autres en pensent. Si vous avez une opinion ou une suggestion concernant cette histoire, veuillez l'écrire dans les commentaires Facebook.

Related Posts