Teto Irino, vrať nám ten byt dobrovolně, jinak tě nenecháme žít,” nejde jí z hlavy prohlášení snachy na manželovu hlídku.

– “Mami, Saša nevidí!” vykřikla Maryna útrpně… Jejich rodina byla hluboce věřící. Její otec byl církevním starším, Maryna s matkou zpívaly v kostelním sboru a Marynin manžel stavěl kostel… Co udělali špatného před Bohem, že je trestá slepotou jejich pětiměsíčního syna a vnuka? Ráno jsme už byli na klinice. Po podrobném vyšetření lékaři vynesli verdikt: “Potřebujeme operaci. Ale není žádná záruka, že se nám podaří vrátit dítěti zrak…” “Počkáme s operací,” řekla Marinova matka. “Půjdeme k mnichovi, který léčí hluché a slepé. Do jiné čtvrti…” Mnich se podíval na Marinu. Mlčky, dlouho.

Už jí naskakovala husí kůže, když mnich promluvil: “Nestěžuj si na Boha, dcero… Vzpomeň si na ty slepičky… Pro Marynu to bylo jako úder blesku. … Jednou, v dětství, vylezly, Marina a její soused Vasja, na strom a našly ptačí hnízdo. Byla v něm tři mláďata. “Vypíchneme jim oči. Uvidíme, co se stane,” navrhla dívka. A my jim zkroutíme nohy. Pak je pohřbíme,” podpořil ji Vasja. Ptáci tak hořce skřehotali… – Ach, můj Bože!” Marina si vzpomněla, že Vasjovi začaly selhávat nohy, když byl mladý. “Kajte se před Bohem, proste za odpuštění, dcero. A já se budu modlit za tvého syna,” řekl stařec.

– Pán je milosrdný. Mnich se nad chlapcem sedm dní modlil a držel mu ruku na očích. “Teď už můžeš jít k lékaři,” řekl nakonec. Jak mnich řekl, operace byla úspěšná. Jeho zrak se však hned nestal stoprocentním. Ale zpočátku dokázal rozeznávat tvary a pak si mohl hrát s kamarády na dvoře s míčem a číst knihy. Chtěli jsme jít s celou rodinou vzdát mnichovi hold, ale on už byl číslo, vyléčil tisíce pacientů. Marynin syn vyrostl, dokončil školu, pořídil si ženu a má děti. A Maryna na starého léčitele vzpomíná každý den v modlitbě.

Beaucoup de gens partagent leurs histoires avec nous pour savoir ce que les autres en pensent. Si vous avez une opinion ou une suggestion concernant cette histoire, veuillez l'écrire dans les commentaires Facebook.

Related Posts