Muž naplnil několik tašek dětskými věcmi a vysadil plačící dívku u brány svého tchána a tchyně, ale o několik let později se stalo něco nemyslitelného.

Matku malé Nasťi ani nestihli odvézt do nemocnice: zemřela v sanitce. Dívka zůstala sama s otcem, který se po narození dcery tři roky jejího života ani nepodílel na její výchově. Uvědomil si, že Nasťa pro něj bude přítěží, a rozhodl se dceru vysadit u rodičů své mrtvé ženy. Doslova vysadil dceru před branou své tchyně a tchána. Jednoduše naplnil několik tašek Nasťiným dětským oblečením a hračkami, naložil ji do auta a nechal to na nich. Rodiče zesnulé ženy ani nestačili vyjít z domu. Muž okamžitě vyložil tašky z auta, zabouchl dveře a beze slova odjel. Prarodiče byli situací šokováni. Bylo to pro ně těžké s malým dítětem, ale přesto do Nasťi vložili srdce i duši.

Nastia je také milovala. Byla k nim velmi připoutaná. Ráda se starala o zahradu, učila se s babičkou vařit a zamilovala si život na venkově. Když šla Nasťa do školy a naučila se číst, probudila se v ní vášeň pro knihy. Ve škole vynikala a její učitelé poradili starým lidem, aby vnučce pomohli s rozhodováním o jejím dalším vzdělání. Na univerzitu se dostala díky zlaté medaili, kterou získala ve škole. Vybrala si obor zemědělská ekonomika. Univerzitu dokončila a odmítla nabídku ucházet se o postgraduální studium. Nasťa se vrátila do vesnice svých prarodičů, rozhlédla se a pak si vzala půjčku na stavbu farmy a vepřína.

Poté začala usilovně pracovat na obnově infrastruktury vesnice. Šla na místní úřad práce, aby sehnala dělníky. V týmu byl štukatér, který pracoval velmi dobře. Nezajímal ho ani plat. A pak ten člověk dokonce žádal, aby mu platili minimální částku jen za jídlo. Když se Nasťa o tomto podivném pracovníkovi dozvěděla, rozhodla se s ním setkat a promluvit si s ním. Chtěla zjistit důvod jeho chování. Muž se při rozhovoru s ní rozplakal a omluvil se. Řekl, že se jí velmi omlouvá, nazval ji svou dcerou a požádal ji, aby ho nevyháněla. Večer Nasťa vyprávěla prarodičům, co se ten den stalo. Když jim to vyprávěla, babička smutně zavrtěla hlavou a řekla jí, aby tomu hlupákovi odpustila.

Beaucoup de gens partagent leurs histoires avec nous pour savoir ce que les autres en pensent. Si vous avez une opinion ou une suggestion concernant cette histoire, veuillez l'écrire dans les commentaires Facebook.

Related Posts