Táta si byl dobře vědom toho, čeho je jeho sestra schopná, a tak na mě přepsal veškerý svůj majetek se slovy: “Později to pochopíš.

Mám tetu Lilii, mladší sestru mé matky. S matkou nekomunikovaly – z útržků matčiných rozhovorů jsem pochopila, že teta matku opustila i s dědictvím. Věděla jsem, že mám sestřenice, Váňu a Věru. Vzpomněla jsem si, jak jsme si spolu jako děti hrály.

A nedávno se Věra stala mou kamarádkou a vyprávěla mi spoustu zajímavých věcí. A musím říct, že prožívám velmi těžké životní období – před třemi lety mi zemřela maminka a otec počkal, až dostuduji, a šel za ní…

Rodiče se měli velmi rádi, otec maminku celý dospělý život nosil na rukou a obdarovával ji květinami. Myslím, že táta se nikdy nedokázal smířit s tím, že máma už není v jeho životě. Hned poté, co táta zdědil máminu polovinu bytu a já se vzdala svého podílu v jeho prospěch, napsal na mě darovací smlouvu na celý byt. Byla jsem jeho jednáním překvapená, ale on řekl: “Později to pochopíš.

Hlavně je neposlouchejte – budou lhát. Snažil jsem se jich zeptat víc na to, kdo jsou, o čem lžou a proč lžou, ale táta se tomu jen vysmál. O necelý půlrok později mi Vera napsala. Připomněla mi, že je dcerou tety Lily, a řekla, že bude brzy pracovně v mém městě a že si musíme vážně promluvit, že má pro mě důležité informace.

Neviděla jsem důvod, proč odmítnout, a tak jsem jí napsala své telefonní číslo a adresu a požádala ji, aby mi předem zavolala. Věra přijela o týden později. Vyzvedl jsem svou ustaranou sestru z nádraží a přivedl ji do svého bytu. Rozhlédla se kolem sebe a řekla: “Je to tu hezké.

Škoda, že se budeš muset brzy odstěhovat. Pojďme do kuchyně, povím ti to.” Věra mi řekla, že Váňa je můj bratr z otcovy strany. Rozhodně nevěděla, proč se to stalo. Ale to byl důvod, proč babička všechno odkázala své nejstarší dceři Lily a nerozdělila to mezi ni a mou matku.

A zdá se, že to bylo právě proto, že se táta nejdřív dvořil Lily, a pak, když byla těhotná, ji odkopl a vzal si mámu.” “Máma s Váňou sem přijedou, budou s vámi sdílet byt. Připrav se. Přemýšlela jsem o tom.

Váňa se neměl o co dělit – táta na mě napsal darovací smlouvu, tátovy úspory byly doma – bankám nevěřil, auto bylo moje, koupené na moje jméno. To bylo všechno, co táta měl. A ta historka s otcovstvím – měl maminku tak rád, že jsem pochybovala o tom, co říká. I když, v životě je možné všechno… – Děkuji za varování, Věro. Ať si přijdou, jestli chtějí. Uložil jsem Věru do postele a sám jsem usnul.

Spím docela citlivě a probudil mě zvuk, jak někdo šustí papíry. Otevřel jsem oči a uviděl Věru, jak se mi hrabe ve stole a baterkou svítí na mobil. “Ztratila jsi něco?” zeptal jsem se. Vera se lekla, vyskočila a upustila telefon. Displej jejího smartphonu setkání s podlahou nepřežil. “Nic, já… ehm… no, tady…” začala mumlat. “Věro, běž si lehnout. Půjdeš tam zítra.

Nemyslete si o mně, že jsem pohostinná hostitelka, ale nepotřebuji hosty, kteří se mi hrabou ve věcech. Vera byla od rána pryč a vstupní dveře byly dokořán. Zkontroloval jsem je a zdálo se, že je všechno na svém místě. O několik dní později mi zavolala teta Lilya. Soudě podle hlasu byla opilá: “Cože, tys přemluvila tátu, aby ti napsal darovací smlouvu, že?

Připravila o to bratra, nestydatá. A on se oženil a bydlí v pronajatém bytě. Za všechno může tvoje máma. Kdyby nebylo jí, vzal by si mě. Musela se objevit a všechno zničit… Neposlouchala jsem ji, jen jsem zavěsila. Už mi nikdy nezavolala. Ale Vera mě nemohla nechat na pokoji: volala mi a požadovala, abych jí koupil nový telefon, který by nahradil ten, který kvůli mně rozbila. Lilya a Váňa nikdy nepřišly.

Věra jim zřejmě řekla, že jsem byt dostala darem a že se nemají čeho chytit. Po tak krátké komunikaci s touto starou rodinou jsem pochopil, proč s nimi matka nekomunikuje – takoví příbuzní jsou horší než nepřátelé, upřímně. Já je taky nepotřebuju, je to škoda, samozřejmě, je to moje rodina, ale žila jsem bez nich a budu žít i nadále.

Beaucoup de gens partagent leurs histoires avec nous pour savoir ce que les autres en pensent. Si vous avez une opinion ou une suggestion concernant cette histoire, veuillez l'écrire dans les commentaires Facebook.

Related Posts