Obchodní Podmínky

1. Úvod Vítejte na https://newaltitudemusic.com/ (dále jen „Webová stránka“). Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují vaše užívání Webové stránky. Přístupem nebo používáním Webové stránky souhlasíte s těmito Podmínkami.

2. Použití Webové stránky 2.1. Pro používání této Webové stránky musíte být starší 18 let. 2.2. Souhlasíte s tím, že Webovou stránku budete používat v souladu se všemi platnými zákony a předpisy. 2.3. Jste odpovědní za udržování důvěrnosti svého účtu a hesla.

3. Obsah 3.1. Obsah Webové stránky je poskytován pouze pro informační účely a může být změněn bez předchozího upozornění. 3.2. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit nebo ukončit provoz Webové stránky bez jakékoli odpovědnosti.

4. Chování uživatele 4.1. Souhlasíte, že nebudete provádět žádné chování, které by mohlo narušit nebo rušit provoz Webové stránky. 4.2. Jste plně odpovědní za veškerý obsah, který na Webovou stránku přidáváte.

5. Práva duševního vlastnictví 5.1. Veškerý obsah Webové stránky je vlastnictvím https://newaltitudemusic.com/  a je chráněn autorským právem. 5.2. Obsah Webové stránky nesmíte reprodukovat, distribuovat nebo jakýmkoli způsobem používat bez našeho předchozího písemného souhlasu.

6. Zásady ochrany osobních údajů Pro porozumění tomu, jak shromažďujeme, používáme a sdílíme informace, se prosím podívejte na naše Zásady ochrany osobních údajů.

7. Omezení odpovědnosti 7.1. Nejsme odpovědní za žádnou přímou, nepřímou, náhodnou, následnou nebo trestní škodu vyplývající z vašeho používání Webové stránky. 7.2. Neposkytujeme žádnou záruku ohledně přesnosti nebo úplnosti informací na Webové stránce.

8. Kontaktní informace Pokud máte otázky ohledně těchto Podmínek, kontaktujte nás na [email protected].